Akcia

Akcia na obklad výrobcu VASPO vo výške 15%, pri odbere nad 20m2.

Ďalej.

odber od 10m2 do 20m2 zľava…………………….. 10%

odber do 10m2 zľava …………………………………….. 7%