Doprava

  • Ponúkame prepravu do 3‚5 tony
  • Preprava osôb do 6 miest
  • Preprava tovaru do 1.300 kg, maximálny objem 15m3
  • Preprava tovaru do 500 kg, maximálny objem 2,5m3